:: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

:: สำนักอำนวยการ

:: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

แก้ไขและเพิ่มเติม Link...
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ    
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก
:: วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
:: วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
:: วษท. เชียงใหม่

:: วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
:: วิทยาลัยการอาชีพฝาง
:: วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
:: วก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
:: วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
:: วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
:: วษท. ลำพูน
:: วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
:: วิทยลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
:: วิทยาลัยเทคนิคแพร่
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
:: วษท. แพร่
:: วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
:: วิทยาลัยการอาชีพสอง
:: วิทยาลัยการอาชีพลอง
:: วิทยาลัยเทคนิคน่าน
:: วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
:: วิทยาลัยการอาชีพปัว
:: วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
:: วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
:: วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
:: วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
:: วท. กาญจนาภิเษกเชียงราย
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
:: วษท. เชียงราย
:: วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
:: วิทยาลัยการอาชีพเทิง
:: วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย
:: วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
:: วษท. พะเยา
:: วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
:: วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
:: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
:: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
:: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน
:: วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
:: วษท. สุโขทัย
:: วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
:: วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
:: วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
:: วษท. ตาก
:: วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
:: วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
:: วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
:: วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
:: วษท. กำแพงเพชร
:: วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
:: วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษณ์บุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
:: วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
:: วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
:: วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
:: วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
:: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
:: วษท. พิจิตร
:: วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
:: วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล
:: วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
:: วษท. เพชรบูรณ์
:: วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
:: วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
:: วิทยาลัยเทคนิคเลย
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
:: วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
:: วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
:: วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
:: วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
:: วษท. ขอนแก่น
:: วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
:: วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
:: วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
:: วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
:: วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
:: วิทยาลัยการอาชีพพล
:: วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
:: วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
:: วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
:: วท. กาญจนาภิเษกอุดรธานี
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
:: วบท. อุดรธานี
:: วษท. อุดรธานี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
:: วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
:: วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
:: วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
:: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
:: ว. ต่อเรือหนองคาย
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
:: วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
:: วิทยาลัยการอาชีพเซกา
:: วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
:: วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
:: วษท. นครพนม
:: วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
:: วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
:: วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
:: วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
:: วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
:: วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
:: วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
:: วก. นวมินทราชินีมุกดาหาร
:: วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
:: วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
:: วษท. มหาสารคาม
:: วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
:: วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
:: วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
:: วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
:: วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
:: วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
:: วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
:: วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
:: วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
:: วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
:: วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
:: วษท. ร้อยเอ็ด
:: วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
:: วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
:: วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
:: วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
:: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
:: วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
:: วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
:: วษท. ยโสธร
:: วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
:: วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
:: วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
:: วษท. อุบลราชธานี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
:: วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
:: วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
:: วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
:: วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
:: วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
:: วษท. บุรีรัมย์
:: วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
:: วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
:: วิทยาลัยการอาชีพสตึก
:: วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
:: วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
:: วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
:: วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
:: วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
:: วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
:: วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
:: วษท. ศรีสะเกษ
:: วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
:: วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
:: วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
:: วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
:: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
:: วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
:: วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
:: วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
:: วบท. นครราชสีมา
:: วษท. นครราชสีมา
:: วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
:: วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
:: วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
:: วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
:: วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
:: วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
:: วษท. ชัยภูมิ
:: วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
:: วิทยาลัยการอาชีพบำเน็จณรงค์
:: วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

:: วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
:: วษท. นราธิวาส
:: วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
:: วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
:: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
:: วิทยาลัยเทคนิคยะลา
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
:: วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
:: วิทยาลัยการอาชีพเบตง
:: วิทยาลัยการอาชีพรามัน
:: วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
:: วท. กาญจนาภิเษกปัตตานี
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
:: วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
:: วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคสตูล
:: วษท. สตูล
:: วิทยาลัยการอาชีพละงู
:: วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
:: วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2
:: วษท. พัทลุง
:: วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
:: วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
:: วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
:: วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
:: วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
:: วษท. สงขลา
:: ว. ประมงสงขลาติณสูลานนท์
:: วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
:: วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
:: วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
:: วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
:: วิทยาลัยเทคนิคระนอง
:: วษท. ระนอง
:: วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
:: วษท. ชุมพร
:: ว. ประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
:: วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
:: วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
:: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
:: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
:: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่2
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
:: วษท. สุราษฎร์ธานี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
:: วิทยาลัยการอาชีพไชยา
:: วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
:: วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยเทคนิคสิชล
:: วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
:: ว. ต่อเรือนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
:: ว. ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
:: วษท. นครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
:: วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
:: วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
:: วิทยาลัยเทคนิคตรัง
:: วษท. ตรัง
:: วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
:: วิทยาลัยการอาชีพตรัง
:: วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
:: วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
:: วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
:: วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
:: วษท. กระบี่
:: วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
:: วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
:: วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
:: วิทยาลัยเทคนิคพังงา
:: วษท. พังงา
:: วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
:: วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
:: วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
:: วิทยาลัยเทคนิคถลาง
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
:: วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

:: วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
:: วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
:: วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
:: วษท. เพชรบุรี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
:: วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
:: วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
:: วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
:: วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
:: วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
:: วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2
:: วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
:: วษท. ราชบุรี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
:: วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
:: วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
:: วษท. ชัยนาท
:: วษท. ชัยนาท
:: วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
:: วษท. อุทัยธานี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
:: วิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่
:: วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
:: วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
:: วษท. นครสวรรค์
:: วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
:: วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
:: วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
:: วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
:: วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
:: วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
:: วษท. สิงห์บุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
:: ว. ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
:: วท. อุตสาหกรรมยานยนต์
:: วอศ.พระนครศรีอยุธยา
:: วษท. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
:: วช. พระนครศรีอยุธยา
:: วิทยาลัยการอาชีพเสนา
:: วิทยาลัยการอาชีพมหารา
:: วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  แห่งที่ 2
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
:: วษท. ลพบุรี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
:: วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
:: วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
:: วท.ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
:: วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
:: วษท. กาญจนบุรี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
:: วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
:: วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
:: วษท. สุพรรณบุรี
:: วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
:: วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
:: วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
:: วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
:: วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
:: วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
:: วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
:: วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
:: วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
:: วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
:: วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
:: วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
:: วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
:: วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
:: วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
:: วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
:: วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์