สภาวิศวกร

สถาบันยานยนต

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม


Cadthai

  
อ่านข่าวหนังสือพิมพ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

สารบัญเวบไซด

 

เวบบอร์ดสำนักฯ

 

  โครงการปีงบประมาณ2549                   

1. ขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกล

2. ซ่อมเครื่องจักรCNCโดยวิธี RETROFIT

3. โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักรกลหนัก

4. อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร  

 

 

 

 

   

์(

 

 

          
 
"เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกล CNC
     - Numtools 
    - TNC(Heindenhain)
    - ServoControl and CNC Maintenance

VISIT No : Free Website Counter

      

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ถ.รามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กทม.10230

Phone: 0-2509-3654 Ex.  610
Fax: 0-2509-3654
  Ex. 610
E-mail:
dusit@bpcd.net