เอกสารทางวิชาการทั้งหมดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใด นำส่วนหนึ่งส่วนใด ไปจัดทำหนังสือหรือดำเนินการธุรกิจ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หากมีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดผิดหรือบกพร่อง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย